Saturday, 28 January 2012

Actele si taxele necesare pentru redobandirea cetateniei romane pentru moldoveni

REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI române de către persoanele care au pierdut această calitate înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţi de gradul I şi II ai acestora

ACTE NECESARE

De la BUNICI (un singur cuplu - parinţii mamei sau ai tatei):
Certificat de naştere sau de deces - original şi copie legalizată
Certificat de căsătorie sau de divorţ – original şi copie legalizată

De la PĂRINŢI:
Certificat de naştere – original şi copie legalizată
Certificat de căsătorie sau de divorţ – original şi copie legalizată

ACTELE SOLICITANTULUI de cetăţenie:
Certificatul de naştere – original şi copie legalizată
Paşaportul – original şi copii legalizate ale paginilor:
- unde apare fotografia şi datele personale;
- unde apare semnătura şi dovada prelungirii paşaportului (dacă este cazul)
Cazierul Judiciar din Republica Moldova – original
Cazierul Judiciar din România – original
Două declaraţii pe propria răspundere făcute la un Notar Public cun care să rezulte căpersoana care depune dosarul :
- nu a mai depus o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române şi
- nu a întreprins activităţi împotriva ordinii de drept
Permisul de şedere temporară – original
Adeverinţa de la Autoritatea pentru Străini din cadrul MAI care dovedeşte şederea legală timp de 4 ani pe teritoriul României - original (la solicitare - în cazul în care nu aveţi carnet/legitimaţii pentru a face această dovadă)

TAXE
1. TAXĂ CONSULARĂ – 187,5 lei- se plăteşte la C.E .C. sau Trezorerie în contul nr. 203301028609468.
2. TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE – 3 lei- se plăteşte la C.E .C. sau Trezorerie în contul nr. 203301028609468.
3. TAXA de publicare în Monitorul Oficial se plateşte în conturile:
IBAN: RO55RNCB0082006711100001, BCR S.A. - SUCURSALA UNIREA şi
IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531, Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a Municipiului Bucureşti, C.I.F. RO427282
Plata taxei se poate face şi la sediul Monitorului Oficial din Bucureşti, şos Panduri nr.1, Bl.P33, parter, sector 5.

4. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei se cumpără de la Poştă;


IMPORTANT!
· Toate actele se depun într-un dosar cu şină.
· TOATE TAXELE SE PLĂTESC ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII
· Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
· Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere !
· Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate.
· În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.
· Persoanele fără cetăţenie sunt scutite de plata taxelor consulare !
· CERERERILE SE DEPUN PERSONAL şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat)!
· CERERILE SE POT DEPUNE ŞI LA AMBASADELE ŞI CONSULATELE ROMÂNIEI DIN STRĂINĂTAE.

Telefon Directia cetatenie Bucuresti:
Sa schimbat numarul de la DC si raspund la tel.Saptamina trecuta pe http://www.just.ro era 0040372042010 acum e 0040372042003.

No comments:

Post a Comment